ثبت شکایات - فروشگاه اینترنتی زیمکالا
ثبت شکایات زیمکالا

ثبت شکایات

برای ثبت انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت خود از این فرم استفاده نمایید.

تصویر مورد نظر را جهت بارگذاری داخل کادر بیاندازید.

(5 تصویر PNG یا jpeg حداکثر 8 مگابایت)